Πίσω στην αρχική σελίδα Η εταιρεία Περιβαλλοντικές υπηρεσίες Εργα και μελέτες Δημοσιευσεις Επικοινωνία

 

   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • DRAXIS - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • DOTSOFT - Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • EGGS - Επιστημονικό Περιοδικό
 • UVNET -Εθνικό Δίκτυο Υπεριώδους Ηλιακής Ακτινοβολίας
 • LAP - Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
 • SOLAR-ENTERPRIZES

     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ

  DOTSOFT - Υπηρεσίες Διαδικτύου
  TREDIT - Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής
  ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ (Αθήνα)
  A.Π.Θ. (εργαστήριο φυσικής της ατμόσφαιρας)
  Ε.Μ.Π. (τμήμα χημικών μηχανικών)
  Δ.Π.Θ. (τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος)
  DRAXIS - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  INTRACOM-INTRASOFT (Αθήνα)
  INFOTECH-EUROPE Ltd.

      Μετρήσεις

 • Μετεωρολογικές
 • Φωτοχημικών ρύπων
 • Ειδικών κατηγοριών ενώσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Επεξεργασία, αξιολόγηση, QA/QC
 • Ανάπτυξη, προσαρμογή λογισμικού
 • Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRAXIS.net

  Η DRAXIS.net έχει στο δυναμικό της εμπειρογνώμονες στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών και ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση εφαρμογών που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η DRAXIS.net παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε:

 • Ιδιωτικούς φορείς (κατασκευαστικές κ.ά. εταιρείες)
 • Δημόσιους φορείς
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Οι τομείς δραστηριότητας της είναι:

  Περιβαλλοντικές Μελέτες,

 • Έργα Οδοποιίας
 • Λιμενικά έργα.
 • Αεροδρόμια
 • Βιομηχανικά ατυχήματα
 • Μελέτες θορύβου
 • Υπολογισμοί εκπομπών αυτοκίνησης
 • Αέρια Ρύπανση εσωτερικών χώρων (Γραφεία, Μουσεία, Μνημεία κ.ά.)
 • Μετρήσεις.

 • Λήψη / επεξεργασία μετρήσεων.
 • Δημιουργία site για την παρουσίαση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 • Διαχείριση ενεργειακών προβλημάτων-βιομάζα.
 • Διαχείριση μελετών και περιβαλλοντικών θεμάτων για ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Μελέτες επικινδυνότητας.
 • Συστήματα RDBMS.
 • Περιβαλλοντικό Λογισμικό.

 • Δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών.
 • Λογισμικά αυτοματισμού.
 • Λογισμικό Στατιστικής πρόβλεψης και μοντέλα προσομοίωσης
 • English Language     

  301 Moved Permanently

  301

  Moved Permanently

  The document has been permanently moved.