Πίσω στην αρχική σελίδα Η εταιρεία Περιβαλλοντικές υπηρεσίες Εργα και μελέτες Δημοσιευσεις Επικοινωνία

 

   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • DRAXIS - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • DOTSOFT - Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • EGGS - Επιστημονικό Περιοδικό
 • UVNET -Εθνικό Δίκτυο Υπεριώδους Ηλιακής Ακτινοβολίας
 • LAP - Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
 • SOLAR-ENTERPRIZES

     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ

  DOTSOFT - Υπηρεσίες Διαδικτύου
  TREDIT - Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής
  ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ (Αθήνα)
  A.Π.Θ. (εργαστήριο φυσικής της ατμόσφαιρας)
  Ε.Μ.Π. (τμήμα χημικών μηχανικών)
  Δ.Π.Θ. (τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος)
  DRAXIS - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  INTRACOM-INTRASOFT (Αθήνα)
  INFOTECH-EUROPE Ltd.

      Μετρήσεις

 • Μετεωρολογικές
 • Φωτοχημικών ρύπων
 • Ειδικών κατηγοριών ενώσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Επεξεργασία, αξιολόγηση, QA/QC
 • Ανάπτυξη, προσαρμογή λογισμικού
 • Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Ευάγγελος Κοσμίδης)

  1. World Meteorological Organization, ATLAS of GO3OS. Total ozone maps for the Northern Hemisphere winter-spring of 1993-1994 and 1994-1995, Global Ozone Research and Monitoring Project, (1996).
  2. Kosmidis E., C.S. Zerefos, D. Balis and A.F. Bais "Testing of the New Brewer Algorithm", Proceedings of the XVIII Quadrennial Ozone Symposium, L' Aquila, Italy, 11-20 September (1996).
  3. Kourtidis K., I. Ziomas, C. Zerefos, D. Balis, P. Suppan, A. Vasaras, V. Kosmidis and A. Kentarchos, On the background ozone values in Greece, In: Proceedings of the 7th European Symposium on Physico-Chemical Behaviour of Atmospheric Pollutants, the Oxidizing Capacity of the Troposphere, Venice, Italy, (eds B. Larsen, B. Versino and G. Angelleti), October 2-4, 1996, 387-390, (1997).
  4. Theocharis P., C. Zerefos, A. Hofzumahaus, A. Bais, I. Ziomas, D. Balis, A. Papayannis, K. Kourtidis, E. Kosmidis, C. Repapis, Ι. Isaksen, A. Krauss, M. Blumthaler, P. Suppan, P. Fabian, J. Pommereau , Preliminary results from aircraft and ground-based measurements in Greece, Academy of Athens, (1997)
  5. Zerefos C.S., A.F. Bais, V. Kosmidis, K. Kourtidis and D. Balis The diurnal cycle in tropospheric ozone and its effects in UV-B at ground level, EGS 1997, 21-25.4.1997, Wien, Austria, Annales Geophysicae 15, Supplement (1997)
  6. Zerefos C.S., A.F. Bais, V. Kosmidis, K. Kourtidis and D. Balis, The diurnal cycle in tropospheric ozone and its effects in UV-B at ground level, EGS XXII 1997, Wien, Austria, 21-25 April 1997.
  7. Papayannis A., D. Balis, E. Galani, G. Ancellet , I. Ziomas and E. Kosmidis "Airborne ozone dial measurements over Greece on board the French ARAT airplane during the STAAARTE '96 campaign", EGS XXIII 1998, 20-24.4.1998, Nice, France, Annales Geophysicae 16, Supplement (1998)
  8. Kylling A., A.F. Bais, M. Blumthaler, J. Schreder, C. Zerefos and E. Kosmidis, "The effect of aerosols on solar UV irradiances during PAUR campaign, J. Geophys. Res, (1998)
  9. Zerefos, C. S., P. Fabian, I. Isaksen, B. Krueger, J.-P. Pommereau, A. Hofzumahaus, A. F. Bais, D. S. Balis, T. Berntsen, M. Blumthaler, F. Goutail, E. Kosmidis, K. Kourtidis, A. Kraus, A. Kylling, F. Marenco, C. Meleti, M. Nunes-Pinharanda, A. Papayannis, B. Rappenglueck, V. Santasecaria, R. Schmitt, P. Suppan, K. Tourpali and I. C. Ziomas, "Overview of results from PAUR campaign", Abstracts of the European Conference on Atmospheric UV Radiation, 29 June - 2 July 1998, Helsinki, Finland , p32, (1998)
  10. Schulz, A., Rex M., Steger J., Harris N.R.P., Braathen G.O., Reimer, E. Alfier, R. Beck, A. Alpers, M. Cisneros, J. Claude, H. De Backer, H. Dier, H. Dorokhov, V. Fast, H. Godin, S. Hansen, G. Kanzawa, H. Kois, B. Kondo, Y. Kosmidis, E. Kyro, E. Litynska, Z. Molyneux, M. J. Murphy, G. Nakane, H. Parrondo, C. Ravegnani, F. Varotsos, C. Vialle, C. Viatte, P. Yushkov, V. Zerefos, C. von der Gathen, P.. Match observations in the Arctic winter 1996/97: High stratospheric ozone loss rates correlate with low temperatures deep inside the polar vortex. Geophys. Res. Lett. Vol. 27 , No. 02 , p. 205 (1999GL010811)
  11. Schulz, A., Rex M., Steger J., Harris N.R.P., Braathen G.O., Reimer, E. Alfier, R. Beck, A. Alpers, M. Cisneros, J. Claude, H. De Backer, H. Dier, H. Dorokhov, V. Fast, H. Godin, S. Hansen, G. Kanzawa, H. Kois, B. Kondo, Y. Kosmidis, E. Kyro, E. Litynska, Z. Molyneux, M. J. Murphy, G. Nakane, H. Parrondo, C. Ravegnani, F. Varotsos, C. Vialle, C. Viatte, P. Yushkov, V. Zerefos, C. von der Gathen, P. Arctic Ozone Loss in threshold conditions: Match observations in 1997/98 and 1998/99. (2000, JGR.,)
  12. Petropavlovskikh, John J. DeLuisi, David Theisen, Rumen D. Bojkov and E. Kosmidis. "Detection of Shifts in the Umkehr N-value Radiance Records" by (1999, GRL).
  13. Rumen D. Bojkov, E. Kosmidis, I. Petropavlovskikh, John J. DeLuisi, David Theisen, "Vertical Ozone distribution characteristics" (2000, JGR).
  14. Kazantzidis, D.S. Balis, A.F. Bais, S. Kazadzis, E. Galani, E. Kosmidis and M. Blumthaler., Comparison of model calculations with spectral UV measurements: the effect of aerosols. Journal of Atmospheric Science, (2000).
  15. A. Schulz1, M. Rex, N. Harris, G. O. Braathen, E. Kyrφ, E. Reimer, R. Alfier, S. Eckermann, I. Kilbane-Dawe, M. Allaart, M. Alpers, B. R. Bojkov, J. Cisneros, H. Claude, E. Cuevas, J. Davies, H. De Backer, H. Dier, V. Dorokhov, H. Fast, B. Johnson, B. Kois, E. Kosmidis, Z. Litynska, I. S. Mikkelsen, M. Molyneux, G. Murphy, H. Nakane, F. O'Connor, C. Parrondo, P. Skrivankova, C. Varotsos, C. Vialle, P. Viatte, V. Yushkov, C. Zerefos, and P. von der Gathen. Ozone loss rates determined with Match: Arctic winters 1997/98 and 1998/99, Fifth European Workshop on Stratospheric Ozone, St. Jean de Luz, France. (2000)
  16. A. Schulz1, M. Rex, N. Harris, G. O. Braathen, E. Kyrφ, E. Reimer, R. Alfier., I. Kilbane-Dawe, M. Allaart, M. Alpers, B. R. Bojkov, J. Cisneros, H. Claude, E. Cuevas, J. Davies, H. De Backer, H. Dier, V. Dorokhov, H. Fast, B. Johnson, B. Kois, E. Kosmidis, Z. Litynska, I. S. Mikkelsen, M. Molyneux, G. Murphy, H. Nakane, F. O'Connor, C. Parrondo, P. Skrivankova, C. Varotsos, C. Vialle, P. Viatte, V. Yushkov, C. Zerefos, and P. von der Gathen. Chemical ozone loss rates in the Arctic stratosphere and their dependence on temperatures as determined with Match, Quadrennial Ozone Symposium, Sapporo, JAPAN, 2000.
  17. Petropavlovskikh, Ir., J. DeLuisi, D. Theisen, E. Kosmidis, C. Zerefos, R. Bojkov, P.K. Bhartia, "Umkehr retrieval algorithm: on the importance of a priori information", Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3-8 July 2000.
  18. Bojkov, R.D., E. Kosmidis, V. Fioletov, J. DeLuisi, I. Petropavlovskikh, S. Godin, C. Zerefos, "Vertical ozone distribution characteristics deduced from 40,000 re-evaluated Umkehr profiles of 1957-1999 period", Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3-8 July 2000.
  19. Kosmidis, E., R. Bojkov, J. DeLuisi, I. Petropavlovskikh, D. Theisen, C. Zerefos, "Re-evaluation of Raw Umkehr data", Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3-8 July 2000.
  20. Godin, S., C. Zerefos, E. Kosmidis, K. Tourpali, E. Cuevas, D. Guzzi, L. Stefanutti, R. Bojkov, J. DeLuisi, I. Petropavlovskikh, D. Theisen, "Reconstruction of vertical ozone distribution from Umkehr estimates (REVUE)", Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3-8 July 2000
  21. Kourtidis et al., JGR, PAUR Special Issue (2000).
  22. Theocharis, P., C. Zerefos, A. Hofzumahaus, A. Bais, I. Ziomas, D. Balis, K. Kourtidis, A. Papayannis, E. Kosmidis, C. Repapis, I. Isaksen, A. Krauss, M. Blumthaler, P. Suppan, P. Fabian and J. Pommereau, "Measurements of the background concentrations of air pollutants and aerosols (PAUR experiment)", Proc. Acad. of Athens, 2001.
  23. K.A. Kourtidis, C.S. Zerefos, D.S. Balis, E. Kosmidis, "Overview of concepts and results of the PAUR I and PAUR II Projects (Modulation of Solar Ultraviolet Radiation and Photochemistry by Stratospheric Ozone, Aerosols and Tropospheric Ozone", NATO ASI Series, Vol. 557 55-73, Kluwer Academic Publishers, 2000.
  24. Kourtidis K., C. Zerefos, D. Balis, E. Kosmidis, S. Rapsomanikis, P. Perros, V. Simeonov, D. Melas, A. Thompson, J. Witte, B. Calpini, B. Rappenglueck, I. Isaksen, A. Papayannis, A. Hofzumahaus, H. Gimm and R. Drakou, Regional tropospheric ozone over Eastern Mediterranean, J. of Geophys. Res., 2002, 10.1029/2000JD000140
  25. Kourtidis K.A., Ziomas I., Zerefos C., Kosmidis E., Symeonidis P., Christophilopoulos E., Karathanasis S., Mploutsos A., Benzene, toluene, ozone, NO2 and SO2 measurements in an urban street canyon in Thessaloniki, Greece, Atmos. Envir., 2002, In press
  26. Bojkov, R.D., E. Kosmidis, V. Fioletov, J. DeLuisi, I. Petropavlovskikh, S. Godin, C. Zerefos, "Vertical ozone distribution characteristics deduced from 40,000 re-evaluated Umkehr profiles of 1957-1999 period", Meteorology and Atmospheric Physics, 79,127-158, 2002.

  English Language     

  301 Moved Permanently

  301

  Moved Permanently

  The document has been permanently moved.