Πίσω στην αρχική σελίδα Η εταιρεία Περιβαλλοντικές υπηρεσίες Εργα και μελέτες Δημοσιευσεις Επικοινωνία

 

   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • DRAXIS - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • DOTSOFT - Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • EGGS - Επιστημονικό Περιοδικό
 • UVNET -Εθνικό Δίκτυο Υπεριώδους Ηλιακής Ακτινοβολίας
 • LAP - Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
 • SOLAR-ENTERPRIZES

     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ

  DOTSOFT - Υπηρεσίες Διαδικτύου
  TREDIT - Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής
  ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ (Αθήνα)
  A.Π.Θ. (εργαστήριο φυσικής της ατμόσφαιρας)
  Ε.Μ.Π. (τμήμα χημικών μηχανικών)
  Δ.Π.Θ. (τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος)
  DRAXIS - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  INTRACOM-INTRASOFT (Αθήνα)
  INFOTECH-EUROPE Ltd.

      Μετρήσεις

 • Μετεωρολογικές
 • Φωτοχημικών ρύπων
 • Ειδικών κατηγοριών ενώσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Επεξεργασία, αξιολόγηση, QA/QC
 • Ανάπτυξη, προσαρμογή λογισμικού
 • Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων

 • ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ

  Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κατασκευή τμημάτων των εθνικών οδών τμήματος Μελισσίου-Χαλκηδόνας (Έδεσσα). Τεχνικό γραφείο ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ, Μ.Π.Ε., 1997.
  Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κατασκευή τμημάτων των εθνικών οδών τμήματος Καρδίας-Καλλικράτειας (Χαλκιδική). Τεχνικό γραφείο ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ, Μ.Π.Ε., 1996.
  Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κατασκευή τμημάτων των εθνικών οδών τμήματος Μελλισίου-Μαυροβουνίου (Εδεσσα). Τεχνικό γραφείο ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ, Μ.Π.Ε., 1996.
  Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κατασκευή τμημάτων των εθνικών οδών τμήματος Περιφερειακής Υμητού (Αθήνα). Τεχνικό γραφείο ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ (1996).
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την λειτουργία των εγκαταστάσεων της TVX Hellas στη Χαλκιδική, Ανάδοχος Φορέας: ENVECO AΕ, 2000.

  Διαχείριση περιβάλλοντος

  Προκαταρκτική μελέτη της αέριας ρύπανσης από διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια στην κοιλάδα της Πτολεμαίδας. Νομαρχία Κοζάνης (1991).
  European Αrctic Stratospheric Ozone Experiment - EASOE. Ε.Ε. (STEP), 1991 -1992
  Second European Stratospheric Arctic and Mid-latitudes Experiment - SESAME. Ε.Ε. (DG XII, Environment and Climate), 1993 - 1995.
  ΜΕDiterranean CAmpaign on PHOTochemical tracers - TRAnsport and Chemical Evolution - MEDCAPHOT-TRACE. Ε.Ε. (DG XII, Environment and Climate), 1993 - 1995.
  Ολοκλήρωση Υποδομής Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Ανανέωση και Επέκταση. ΥΠΕΧΩΔΕ, Μάιος - Δεκέμβριος 1996.
  Εγκατάσταση σταθμών GAW και σταθμών μέτρησης της στάθμης της θάλασσας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Μάιος - Δεκέμβριος 1996.
  Air quality monitoring program at the Messogia plain around the airport of Spata. Εταιρεία Hochtief (Δεκέμβριος 1996 - Δεκέμβριος 1997).
  Εθνικό δίκτυο μέτρησης UV-B. ΥΠΕΧΩΔΕ, 1996-1997.
  Πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας για το έτος 2004. Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από τον Οργανισμό Αθήνα 2004, το 1997.
  Μοντέλο πρόβλεψης ρύπανσης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οργανισμός Θεσσαλονίκης (1997).
  Συνεχής παρακολούθηση και εκτίμηση της επίπτωσης της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην αέρια ρύπανση, στις λεκάνες Αμυνταίου-Πτολεμαϊδας-Κοζάνης. ΔΕΗ (1992 - 1999).
  Πρόγραμμα με τίτλο “Επιπτώσεις του κλιμακωτού ωραρίου στην κυκλοφορία και το περιβάλλον: Προτάσεις- Μέτρα- Ρυθμίσεις”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., άρχισε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 1999
  Πρόγραμμα με τίτλο «Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας: Προτάσεις - Μέτρα – Ρυθμίσεις». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., (1999 - 2000).
  Πρόγραμμα με τίτλο “Ανάπτυξη υπολογιστικού πακέτου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία διυλιστηρίων» Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΜΠ, άρχισε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 1999
  Πρόγραμμα με τίτλο “Πειραματική λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου και έλεγχος συμβατότητας με τα υπό ανάπτυξη ΣΑΤΑΜΕ». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (μέσω του ΟΠΑ), (1998 - 2000).
  Πρόγραμμα με τίτλο «Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) στην περιοχή Πειραιά». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά.
  Έργο «Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου (ΕΚ) παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιβολής εκτάκτων μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας». Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ., Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας
  Πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμογή Φωτοχημικού Μοντέλου στα πλαίσια του Προγράμματος Auto Oil II». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (JRC – ISPRA), άρχισε το 1998.
  Πρόγραμμα με τίτλο «Photochemical Modelling within AutoOil II Programme with the UAM-IV model”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (JRC – ISPRA), άρχισε το 1998 - 2000

  Ανάπτυξη/ εφαρμογή λογισμικού

  Συνεχής παρακολούθηση και εκτίμηση της επίπτωσης της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην αέρια ρύπανση, στις λεκάνες Αμυνταίου-Πτολεμαϊδας-Κοζάνης. ΔΕΗ (1992 - 1997 - περιλάμβανε δημιουργία μοντέλου παρακολούθησης και πραγματοποίηση μετρήσεων)
  Modeling of UV solar radiation transfer through rural and urban atmospheres and development of a National Network in Greece. Ε.E., STRIDE HELLAS 326, (1992 - 1994).
  Σύστημα υπολογισμού της διασποράς αερίων ρύπων από βιομηχανικές καμινάδες, σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Γ.Γ.Ε.Τ. (1992 - 1995).
  Study of a model for the quality of air concerning non-reactive pollutants in selected European cities. Ε.Ε., DGXI (1994 - 1995).
  Διαχείριση και βελτίωση της συλλογής των μετεωρολογικών δεδομένων της TVX HELLAS A.E, TVX HELLAS A.E., 1997-1998,
  Μοντέλο πρόβλεψης ρύπανσης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οργανισμός Θεσσαλονίκης (1997).
  Σχεδιασμός Υποπρογράμματος Βάσης δεδομένων ΣΑΤΑΜΕ, για βιομηχανικά ατυχήματα και πρόβλεψη, ΓΓΕΤ, 1997-1998.
  A diagnostic simulation of UAM in a large urban canopy. ISPRA-JRC-EU (1996).

  Μετρήσεις

  Determination of standards for a UVB monitoring network. ΓΓΕΤ, STEP-PL 900269 (1992 - 1993).
  Μετρήσεις βιομηχανικών εκπομπών και συγκεντρώσεων αερίων ρύπων σε οδικές χαράδρες με το σύστημα DOAS. Ρυθμιστικός Οργανισμός Θεσσαλονίκης 1997-1998.
  Μετρήσεις επιλεγμένων αερίων ρύπων σε οδική χαράδρα και σύγκριση με μαθηματικό πρότυπο. ΓΓΕΤ, Απρίλιος 1996 Μάρτιος 1998.
  Αναβάθμιση κινητού σταθμού τηλεπισκόπησης LIDAR για τη μέτρηση και απεικόνηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αστικών και βιομηχανικών περιοχών. Εφαρμογή στο ατμοσφαιρικό όζον. ΓΓΕΤ (1996 - 1998).
  Μέτρηση της κατακόρυφης κατανομής του όζοντος με την Μέθοδο Umkehr. ΓΓΕΤ (1996 - 1998).
  Διερευνητικές μετρήσεις υδρογονανθράκων στην Αθήνα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., άρχισε το 1998 - 2000.

  English Language     

  301 Moved Permanently

  301

  Moved Permanently

  The document has been permanently moved.